Close up view of a man using blank screen smartphone while working in simple workspace with computer and office supplies
APLIKACJE MOBILNE
Zaawansowane aplikacje mobilne
Aplikacje mobilne pozwalają na zarządzanie przedsiębiorstwem z poziomu telefonu

Rozwiązania na urządzenia  dotykowe i mobilne

Aplikacje ulepszające i optymalizujące procesy w Twojej firmie.
Pozwalające na większą kontrole i mobilność, od produkcji po magazyn i sprzedaży.
Wystawianie dokumentów, kontrola stanów magazynowych, zakładanie i edycja kartotek towarowych, zmiana cen, sprzedaż bezpośrednia i dużo więcej możesz mieć na wyciągnięcie ręki.

Wszystkie aplikacje ikom365 są w pełni zintegrowane z całym ekosystemem ikom365.

Sprzedaż detaliczna  

ikom365 POS

ikom365 POS zawiera w sobie moduły: sprzedaży, przekazania dostaw, listy zapotrzebowania, zamówienia wewnętrzne, inwentaryzacje, stany na magazynie, stan kasy, utarg oraz raporty. 

• Szybkie wybieranie produktu (kod krótki, kod EAN).
• Wyszukiwarka produktów wraz ze stanami na innych sklepach.
• Obsługa butelek i kaucji.
• Tryb „Kawiarnia” (naliczanie innych stawek VAT).
• Wprowadzanie rabatów.
• Karty lojalnościowe.
• Zapisywanie paragonu do kolejki.
• Blokowanie stanowiska po określonym czasie.
• Podzielona płatność.
• Paragon, paragon z NIP lub FV.
• Komponowanie produktu – dopasowanie do klienta.

Komponowanie produktu 

ikom365 POS pozwala na dopasowanie produktu dla klienta podczas składania zamówienia.

ikom365 POS – Management

ikom365 POS – Management użytkowana na tabletach służąca głównie do zamówień wewnętrznych oraz zamówień od klientów.

Magazyn  

mag

ikom365 MAG

ikom365 MAG zaawansowana aplikacja wspierająca pracę na magazynie. Dzięki niej mamy możliwość zarządzania wszelkimi procesami na magazynie z poziomu urządzenia mobilnego m.in.:
• Podgląd list kartotek w wybranej grupie towarowej.
• Widok stanów magazynowych.
• Tworzenie tzw. paczek z pozycjami.
• Skanowanie produktów, wprowadzenie ilości, numeru partii, daty ważności i dodawanie numeru EAN.
• Miejsca składowania, podgląd zawartości i przenoszenia na inne miejsce składowania.
• Tworzenie dokumentów PW, RW i MM.
• Przyjmowanie dostaw i wskazywanie miejsca odłożenia.

ikom365 MAG-P

Głównym zadaniem aplikacji ikom365 MAG-P jest tworzenie tzw. paczek z pozycjami, które w następnym etapie można pobrać do dokumentu. Dodatkowo mamy możliwość zarządzania kartotekami towarowymi z poziomu urządzenia mobilnego:
• Podgląd list kartotek w wybranej grupie towarowej.
• Skanowanie produktów, wprowadzenie ilości, numeru partii, daty ważności i dodawanie numeru EAN.

track

ikom365 Track

ikom365 Track ułatwia packing oraz spedycję. Aplikacja wspierająca pracę kierowców oraz magazynierów:
Dla kierowcy: prezentuje wszystkie zamówienia wraz z danymi kontaktowymi do dostarczenia oraz trasę dojazdu do klienta, którą można wcześniej zoptymalizować w pełnej wersji ikom365 w module Logistyka.
Dla magazyniera: potwierdza załadunek pozycji z zamówienia.
Wszelkie działania kierowcy lub magazyniera są na bieżąco widoczne w dziale logistyki.

ikom365 RFID

ikom365 RFID aplikacja rejestracji przejść przez bramę RFID:
• Praca na etykietach RFID UHF.
• Inwentaryzacja.
• Przyjęcie na magazyn wyrobu gotowego.
• Wydanie z magazynu wyrobu gotowego.

Zarządzanie  

track

ikom365 Management

ikom365 Management – zarządzanie przedsiębiorstwem z poziomu smartfonu. Aplikacja umożliwia m.in.:
• Zarządzanie kartotekami – widok listy kartotek wraz z edycją i zakładaniem nowych.
• Zarządzanie pracownikami – lista pracowników z rejestracją czasu pracy.
• Zarządzanie miejscami składowania.
• Konfiguracja ikom365 RCP.
• Konfiguracja kont operatorów.
• Projekty i zadania – zarządzanie istniejącymi oraz dodanie nowych.
• Zlecenia – monitoring utworzonych zleceń.
• Raporty i zestawienia dopasowane do potrzeb użytkownika.
• Technologie – lista istniejących oraz możliwość tworzenia nowych.

ikom365 RCP

ikom365 RCP aplikacja służąca do rejestracji czasu pracy. Poprzez wbudowany aparat w smartfonie aplikacja umożliwia rejestrację wejść i wyjść pracowników poprzez skan osobistego kodu – dane są dostępne w aplikacji ikom365 Management oraz w stacjonarnej wersji systemu ikom365.

Produkcja  

PRO-DOST

ikom365 PRO-DOST

Aplikacja wspierająca przesunięcia międzymagazynowe oraz pracę na zleceniach produkcyjnych:
• Wydanie towarów z magazynów.
• Przyjęcia zwrotów z magazynów.
• Przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji.
• Wydawanie pozycji do zleceń produkcyjnych.
• Wydawanie dostaw na magazyny.
• Tworzenie nowych zleceń produkcyjnych.

ikom365 PRO-U

Aplikacja ikom365 PRO-U wspiera ikom365 Produkcja w stacjonarnej wersji systemu. Pozwala m.in. na:
• Przegląd listy zleceń produkcyjnych.
• Materiałowe rozliczanie zleceń: RW, PW i MM.
• Generowanie karty odstępstwa (reklamacja wewnętrzna).
• Widok listy kartotek wraz z edycją i zakładaniem nowych.

prorc

ikom365 RC

Aplikacja realizująca rejestrację czynności produkcyjnych:
• Skanowanie kodu EAN pracownika i zlecenia.
• Wybór czynności ze zlecenia.
• Rejestracja czynności wykonanych.
• Ilość produktów poprawnie wytworzonych oraz wykazanie wadliwych.
• Automatyczne generowanie PW.
• Drukowanie etykiet.

Poproś o darmową prezentację