Car Factory Engineer in Work Uniform Using Tablet Computer with Green Screen Mockup Display. Augmented Reality Software at Automotive Industrial Manufacturing Facility Working on Vehicle Production.

ikom365 RC

Rejestracja czynności produkcyjnych
Kluczowy element efektywnego zarządzania produkcją

ikom365 RC

Aplikacja realizująca rejestrację czynności produkcyjnych stanowi kluczowy element w efektywnym zarządzaniu produkcją. To zaawansowane narzędzie umożliwia precyzyjne rozliczanie wszystkich etapów procesu produkcyjnego, co przekłada się na zwiększenie efektywności i kontroli nad produkcją.

Dzięki tej aplikacji, pracownicy produkcji mogą rejestrować i monitorować czynności, zbierając cenne dane na temat czasu trwania poszczególnych procesów, zużycia surowców czy efektywności pracowników. To pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy, optymalizację procesów oraz podejmowanie decyzji biznesowych.

Aplikacja do rejestracji czynności produkcyjnych jest nieodzownym narzędziem dla firm, które pragną doskonalić swoje procesy produkcyjne, minimalizować błędy oraz maksymalizować wydajność.

Skanowanie kodu EAN pracownika i zlecenia, co zapewnia szybką i precyzyjną identyfikację.

Wybór czynności ze zlecenia, umożliwiający pracownikom łatwe przejście do kolejnych etapów produkcji.

Rejestracja wykonanych czynności oraz ilości poprawnie wytworzonych produktów, wraz z wykazaniem wadliwych, co pozwala na śledzenie postępów produkcji oraz identyfikację obszarów do poprawy.

Automatyczne generowanie dokumentu PW, co przyspiesza procesy magazynowe i zapewnia dokładność danych.

Możliwość drukowania etykiet, ułatwiająca identyfikację i kontrolę nad produktami

google

Preferowane stanowisko:

Tablet produkcyjny lub inny komputer panelowy zamontowany na hali

kody-kreskowe
Untitled

Rozliczanieprodukcji

Rozliczanie produkcji to kluczowy element skutecznego zarządzania procesem produkcyjnym. Nasze rozwiązania umożliwiają precyzyjne śledzenie kosztów, materiałów i czasu pracy związanych z produkcją, co pozwala na dokładne określenie opłacalności procesu.

Poproś o darmową prezentację