produkcja_baner

PRODUKCJA

Kompleksowe rozwiązanie dla produkcji
Zarządzaj wszelkimi procesami produkcyjnymi w jednym miejscu.

Gotowe rozwiązania dla produkcji 

TPP – Techniczne przygotowanie produkcji

Definicje czynności

Plany produkcji

Zlecenia

Bilans obciążenia gniazd produkcyjnych

Rejestracja użycia narzędzi

Proces realizacji 

ikom365 Produkcja jest w pełni zintegrowany z całym ekosystemem ikom365, gdzie wszelkie procesy na produkcji są od razu widoczne w centrali a zamówienia od klienta trafiają na produkcję. Poniżej przykładowy proces realizacji na wyroby gotowe

Etap 1

Zamówienia

POS

Etap 2

Zlecenia i plany produkcyjne

PRODUKCJA

Etap 3

Przyjęcie z produkcji

WYDAWKA

Etap 4

Przekazanie na sklep

WYDAWKA

Etap 5

Przyjęcie na sklepie

POS

Etap 6

Sprzedaż

POS

Etap 7

Zwrot ze sklepu

POS

Etap 8

Przyjęcie zwrotów

WYDAWKA

Plany produkcji

Każde przyjęte zamówienie automatycznie „wpada” do wcześniej zdefiniowanych planów produkcji. W planach produkcji widzimy jakie są zamówienia i zlecenia do realizacji. Możemy w nich wykonywać operacje seryjne takie jak: realizacje czynności, wydawanie surowców, przyjmowanie wyrobów, obsługę kooperacji, drukowanie etykiet.

Zlecenia i pakiety zleceń

Każdą pozycję zamówienia przyjętego od kontrahenta można przekształcić w realizację zlecenia. Na zleceniach można wykonać wszelkie operacje z jego realizacją – planowanie, wydawanie surowców, przyjmowanie wyrobów, generowanie karty odstępstwa, przyjmowanie odpadów, analizę zapotrzebowania.

W systemie istnieją pakiety łączące wiele zleceń w jeden pakiet. Każdy pakiet posiada swój własny kod kreskowy, który ułatwia rozliczanie realizacji pakietu. Pakiety mogą być tworzone dla gniazda grupując produkty (elementy) o wspólnych cechach realizacji.

 

Lista kart zmian: lista wszystkich kart zmian jakie powstały na etapie produkcji.

Bilans obciążenia gniazd produkcyjnych: analiza obciążenia gniazd. Na wykresie jest pokazywane obciążenie uwzględniając zamówienia i zlecenia oraz zrealizowane już czynności (zarejestrowane).

Rejestracja realizacji: rejestracja wykonanych czynności. Na podstawie karty elementu lub karty zlecenia są rejestrowane czynności wykonania.

Rejestracja użycia narzędzi: rejestrowanie jakie narzędzia (formy, formatki) zostały użyte do zrealizowania danego zlecenia.

TPP – Techniczne przygotowanie produkcji

Pełne definiowanie sposobu wykonania produktu. Określenie marszruty realizacji (gniazda, czynności, czasy, narzędzia, miejsca pobrania – oddania). Przy definiowaniu marszruty można jej definicję pobrać z innej technologi lub skopiować. Określenie podzespołów, elementów, parametrów dynamicznych (dzięki, którym w trakcie rejestracji zamówienia można doprecyzować wykończenie produktu np. wymiar – elementy, które mogą być zmienne w wyrobie), określenie opcjonalności wykonywania produktu – każda opcja może posiadać swoją własną recepturę oraz wyceną. Kalkulacje wyrobów, określanie odpadów powstających w procesie realizacji zlecenia na wyrób. Informacje o zamówieniach, informacje o zleceniach, etc.

Poproś o darmową prezentację