produkcja_baner

PRODUKCJA

Skuteczne kierowanie produkcją
Zainwestuj w kompleksowe rozwiązanie dla produkcji, które rewolucjonizuje sposób, w jaki prowadzisz swoją działalność.

Gotowe rozwiązania dla produkcji 

Zaawansowane zarządzanie produkcją to klucz do osiągnięcia efektywności, precyzji i zwiększenia wydajności w procesie produkcyjnym. Nasze rozwiązania dostarczają kompleksowego podejścia do zarządzania produkcją, oferując inteligentne narzędzia, które zoptymalizują każdy etap procesu. Dzięki temu uzyskasz pełną kontrolę nad produkcją, zwiększając elastyczność, minimalizując straty i dostosowując się do dynamicznych wymagań rynkowych.

Zaawansowane zarządzanie produkcją nie tylko usprawnia codzienną pracę, ale również umożliwia bieżące monitorowanie, analizę danych oraz podejmowanie strategicznych decyzji. To kluczowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które pragną osiągnąć wyższy poziom efektywności, redukować koszty i utrzymywać konkurencyjność na rynku.

TPP – Techniczne przygotowanie produkcji

Pełne definiowanie sposobu wykonania produktu jest kluczowe dla efektywnego procesu produkcyjnego.

Definicje czynności

Czynności produkcyjne obejmują szeroki zakres działań związanych z przetwarzaniem surowców lub komponentów w celu stworzenia gotowego produktu.

Plany produkcji

Każde złożone zamówienie automatycznie jest przypisywane do wcześniej zdefiniowanych planów produkcji. Dzięki nim, możemy z łatwością monitorować, które zlecenia są do realizacji oraz jakie operacje są wymagane.

Zlecenia

W ramach zleceń, można wykonać wszystkie operacje związane z jego realizacją - planowanie, wydawanie surowców, przyjmowanie wyrobów, generowanie karty odstępstwa, przyjmowanie odpadów oraz analizę zapotrzebowania.

Bilans obciążenia gniazd produkcyjnych

Bilans obciążenia gniazd produkcyjnych to narzędzie, które pomaga monitorować i kontrolować wydajność poszczególnych gniazd produkcyjnych w zakładzie. Jest to istotny element zarządzania produkcją, pozwalający efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby i minimalizować przestoje.

Rejestracja użycia narzędzi

Rejestracja użycia narzędzi to proces dokumentowania i monitorowania wykorzystywania narzędzi w ramach działalności produkcyjnej. To narzędzie umożliwia optymalizację procesów oraz dbałość o sprawną pracę narzędzi w zakładzie pracy.

Proces realizacji 

Rozwijaj swój biznes bez trudności dzięki ikom365 Produkcja – kompleksowemu rozwiązaniu, które harmonijnie współpracuje całym ekosystemem ikom365.

Wyobraź sobie płynność procesów, gdzie każde zamówienie od klienta staje się natychmiastowym impulsem do aktywacji produkcji. To więcej niż tylko system – to rewolucja w zarządzaniu

Etap 1

Zamówienia

POS

Etap 2

Zlecenia i plany produkcyjne

PRODUKCJA

Etap 3

Przyjęcie z produkcji

WYDAWKA

Etap 4

Przekazanie na sklep

WYDAWKA

Etap 5

Przyjęcie na sklepie

POS

Etap 6

Sprzedaż

POS

Etap 7

Zwrot ze sklepu

POS

Etap 8

Przyjęcie zwrotów

WYDAWKA

Plany produkcji

Każde złożone zamówienie automatycznie jest przypisywane do wcześniej zdefiniowanych planów produkcji. Dzięki nim, możemy z łatwością monitorować, które zlecenia są do realizacji oraz jakie operacje są wymagane. W planach produkcji widzimy wszystkie szczegóły związane z zamówieniami i zleceniami.

W ramach planów produkcji, możemy wykonywać różne operacje seryjne, takie jak: realizacja czynności, wydawanie surowców, przyjmowanie wyrobów, obsługę kooperacji oraz drukowanie etykiet.

Dzięki temu, proces produkcyjny staje się bardziej zorganizowany i efektywny.

Zlecenia i pakiety zleceń

Każdą pozycję z zamówienia od kontrahenta można łatwo przekształcić w realizację zlecenia. W ramach zleceń, można wykonać wszystkie operacje związane z jego realizacją – planowanie, wydawanie surowców, przyjmowanie wyrobów, generowanie karty odstępstwa, przyjmowanie odpadów oraz analizę zapotrzebowania.

Dodatkowo, w systemie istnieją pakiety łączące wiele zleceń w jeden pakiet. Każdy pakiet posiada swój unikalny kod kreskowy, co ułatwia rozliczanie realizacji pakietu. Pakiety mogą być tworzone dla gniazda, grupując produkty o wspólnych cechach realizacji.

Lista kart zmian: Pełen spis wszystkich kart zmian, które powstały na etapie produkcji.

Bilans obciążenia gniazd produkcyjnych: Analiza obciążenia gniazd produkcyjnych, uwzględniająca zlecenia, zrealizowane czynności oraz aktualne zapotrzebowanie. Wykres obrazuje obciążenie w sposób czytelny i klarowny.

Rejestracja realizacji: Rejestracja wszystkich wykonanych czynności, oparta na kartach elementów lub kartach zleceń. Dzięki temu, pełen przegląd działań wykonanych w trakcie produkcji jest zawsze dostępny.

Rejestracja użycia narzędzi: Dokładne zapisy dotyczące użytych narzędzi, takich jak formy czy formatki, w celu realizacji konkretnego zlecenia. To umożliwia pełną kontrolę nad zasobami i efektywność wykorzystania narzędzi.

TPP – Techniczne przygotowanie produkcji

Pełne definiowanie sposobu wykonania produktu jest kluczowe dla efektywnego procesu produkcyjnego. W ramach TPP, określamy marszrutę realizacji, obejmującą gniazda produkcyjne, czynności, czasy, narzędzia oraz miejsca pobrania i oddania materiałów. Możliwość pobrania definicji marszruty z innej technologii lub skopiowania jej znacznie usprawnia proces tworzenia.

Dodatkowo, w ramach TPP, określamy podzespoły, elementy oraz parametry dynamiczne, które umożliwiają doprecyzowanie wykończenia produktu w trakcie rejestracji zamówienia, takie jak wymiary czy inne zmienne elementy w wyrobie. Możemy również definiować opcjonalność wykonania produktu, przy czym każda opcja może posiadać własną recepturę oraz wycenę.

W ramach TPP przeprowadzamy kalkulacje wyrobów oraz określamy ilość odpadów powstających w procesie realizacji zlecenia na wyrobienie produktu. Wszystkie informacje dotyczące zamówień, zleceń oraz innych aspektów produkcyjnych są łatwo dostępne, co pozwala na pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym.

Poproś o darmową prezentację