Polityka prywatności
Intekom stworzył aplikację POS jako bezpłatną aplikację. Niniejsza USŁUGA jest świadczona przez Intekom bezpłatnie i jest przeznaczona do użytku w niezmienionym stanie.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, jeśli ktoś zdecydował się skorzystać z naszej Usługi.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Gromadzone przez nas Dane Osobowe służą do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, który jest dostępny w POS, chyba że w niniejszej Polityce prywatności określono inaczej.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Aby zapewnić sobie lepsze doświadczenie podczas korzystania z naszej Usługi, możemy wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych. Informacje, o które prosimy, będą przez nas przechowywane i wykorzystywane w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą zbierać informacje umożliwiające Twoją identyfikację.

Link do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług, z których korzysta aplikacja

Usługi Google Play
Dane dziennika

Pragniemy poinformować Cię, że za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Usługi, w przypadku wystąpienia błędu w aplikacji zbieramy dane i informacje (za pośrednictwem produktów stron trzecich) w Twoim telefonie zwane danymi dziennika. Te dane dziennika mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego („IP”) urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z naszej Usługi, godzina i data korzystania z Usługi oraz inne statystyki .

Ciasteczka

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do Twojej przeglądarki z odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych i przechowywane w pamięci wewnętrznej Twojego urządzenia.

Niniejsza Usługa nie wykorzystuje wyraźnie tych plików „cookies”. Aplikacja może jednak korzystać z kodu i bibliotek stron trzecich, które wykorzystują „pliki cookie” do gromadzenia informacji i ulepszania swoich usług. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tych plików cookie i wiesz, kiedy plik cookie jest wysyłany na Twoje urządzenie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części tej Usługi.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:

Aby ułatwić korzystanie z naszej Usługi;
Aby świadczyć Usługę w naszym imieniu;
Aby świadczyć usługi związane z Usługą; Lub
Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.
Chcemy poinformować użytkowników tej Usługi, że te strony trzecie mają dostęp do ich danych osobowych. Powodem jest wykonywanie w naszym imieniu powierzonych im zadań. Są jednak zobowiązani do nieujawniania i niewykorzystywania tych informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Cenimy Twoje zaufanie w przekazywaniu nam swoich Danych osobowych, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie możemy zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa.

Linki do innych stron

Niniejsza Usługa może zawierać łącza do innych witryn. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na tę stronę. Należy pamiętać, że te zewnętrzne witryny nie są przez nas obsługiwane. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Usługi te nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku odkrycia, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem jakichkolwiek zmian. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 2023-11-06